УДЦ «Молода гвардія»: Україна, м. Одеса,
вул. Миколаївська дорога, 172.
телефон (048) 755-92-61

Проекти

red

Проект «Здоровим бути модно»

 

Колір: червоний                    

 

zdorov

Напрямок: «Здорове покоління, як імператив сьогодення»

 

Мета:

-  зміцнення і збереження здоров'я дітей в процесі оздоровлення та відпочинку.

 

Завдання:

-  створення ефективної системи оздоровлення дітей-рекреантів;
-  розвиток системи знань та норм поведінки, які характеризують здоровий спосіб життя.

 

Реалізація проекту передбачає:

- організацію спільної діяльності педагогічних і медичних працівників;
- участь дітей у різних оздоровчих заходах.

 

Основні напрямки роботи:

- профілактична;
- лікувальна;
- пропагандистська. 

cat61

 

Основні види роботи:

- медичні огляди;
- діагностика;
- профогляди;
- кліматотерапія;
- фізіотерапія;
- вітамінотерапія;
- раціональне харчування;
- просвітницька робота;
- таласотерапія;
- озонотерапія.


Очікуваний результат:

- оздоровлення дитячого організму в умовах відпочинку;
- пропаганда здорового способу життя серед дітей.

 

red fio

Проект «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

 

Колір: фіолетовий            

 

sport

Напрямок: «Здорове покоління, як імператив сьогодення»

 

Мета: 

-  пропаганда фізичної культури та здорового способу життя.

 

Завдання: 

-  залучення дітей до занять спортом;

-  покращення рівня фізичного розвитку дітей та підлітків;

-  пропаганда здорового способу життя;

-  розвиток уявлень дітей про види спорту.

 

Реалізація проекту передбачає: 

-  активну участь дітей у спортивно-масових та спортивно-оздоровчих заходах;

-  застосування сучасних методик фізичного виховання в роботі з відпочиваючими дітьми;

-  індивідуальний підхід в організації спортивно-оздоровчої роботи. 

 

C44-08_2

Основні форми роботи: 

1) Спортивні секції:

- легка атлетика;

- атлетизм;

- флорбол;

- футбол;

- піонербол;

- шахи;

- шашки;

- настільний теніс;

- геокешинг.

2)  «Туристичне містечко».

3)  Ранкова гімнастика.

4)  Рухливі ігри та естафети

 

Очікуваний результат: 

- ознайомитись та спробувати себе в різних видах спорту, прийняти участь в спортивних святах;

- сформувати та вдосконалити рухомі вміння та навички;

- розвити та вдосконалити фізичні якості;

- загартувати та оздоровити організм.

 

fioelo 

ПРОЕКТ «Дитячий Парламент»

 

Колір: жовтий                   

 

zmogu

 

Напрямок:  «Гуманістичний вимір освітньо-оздоровчої практики»

 

Мета:

формування соціально активної та адаптованої до життя в соціумі особистості, шляхом участі в роботі органів дитячого самоврядування.

 

Завдання: 

-  формування у дітей активної життєвої позиції; 

-  розвиток організаторської культури; 

-  виховання ініціативної, цілеспрямованої відповідальної особистості; 

-  створення умов для отримання соціального досвіду і освоєння нових соціальних ролей; 

-  включення дітей до процесу планування та організації власного відпочинку; 

-  розвиток навиків раціонального планування діяльності та доцільного використання власного часу; 

-  забезпечення умов для засвоєння вмінь і навиків керівництва; 

-  актуалізація спільної діяльності і співпраці на основі рівноправності, гласності, взаємоповаги, взаємопідтримки і взаєморозуміння; 

-  залучення дітей до підготовки загонових і таборових справ, акцій, виставок, конкурсів, тощо; 

-  розширення уявлення дітей про демократичні норми життя суспільства; 

-  мотивація до громадянського та особистісного самовизначення; 

-  підготовка до волонтерського та громадського рухів; 

-  сприяння саморозвитку, самореалізації та самоствердженні особистості дитини. 

 

Реалізація проекту передбачає: 

1.  Діагностику індивідуальних особливостей, можливостей та вподобань дітей з метою підбору оптимальних для неї видів діяльності і напрямків роботи в межах створеного тимчасового дитячого колективу. 

2.  Виявлення активу і пасиву загону через участь у колективних творчих справах і спільній діяльності. 

3.  Залучення всіх дітей до посильних їм напрямків і видів роботи та процесів життєдіяльності колективу. 

4.  Формування органів дитячого самоврядування в загоні, розподіл індивідуальних і групових, змінних і постійних доручень. 

5.  Формування у кожного з членів самоврядувального апарату почуття відповідальності за взяту на себе роль. 

6.  Організацію роботи тимчасових дитячих об'єднань, проведення зборів з ними та сприяння реалізації створених ними планів роботи. 

7.  Формування позитивної мотивації та незгасаючого інтересу до участі у органах самоврядування. 

8.  Підтримку та координацію дитячих ініціатив у всіх справах запланованих ними на зміну. 

9.  Забезпечення аналізу і самоаналізу діяльності дитини в межах самоврядування. 

 

Очікуваний результат: 

реалізація її потреб в творчості та самостійній діяльності; 

розвиток ряду особистісних компетенцій; 

розвиток потенційних можливостей, нахилів та лідерських якостей; 

отримання досвіду самостійного прийняття рішень; 

уміння дітей діяти в правовому полі, аналізувати різноманітні ситуації; 

MH900140703

освоєння ділової етики; 

засвоєння поняття «лідер»; 

активна громадянська позиція; 

оцінка своїх сил і можливостей, адекватне відношення до своєї особистості; 

вміння знаходити шляхи до вирішення завдань та особисто нести за це відповідальність; 

вміння планувати власну діяльність, проявляючи послідовність дій; 

повага до своєї особистості, впевненість усобі, віра у власні сили.

 

eloblu 

ПРОЕКТ «Кожна дитина талановита»

 

Колір: блакитний                     

 

talan

Напрямок:  «Гуманістичний вимір освітньо-оздоровчої практики»

 

Мета: 

- організація дозвіллєвої активності та створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини.

 

Завдання: 

- забезпечення умов для змістовного і якісного відпочинку дітей-рекреантів;

- формування раціональної системи дозвіллєвої діяльності в умовах оздоровчого табору;

- розвиток творчого потенціалу у дітей шляхом залучення до роботи в творчих майстернях та студіях;

- створення сприятливої атмосфери для обміну знаннями, уміннями та навичками.

 

Реалізація проекту передбачає: 

1.            Активну участь дітей у різних видах дозвіллєвої діяльності.

2.            Активну співпрацю педагогів і дітей.

3.            Свободу творчості і вибору дозвіллєвої діяльності дітей.

4.            Добровільна участь в дозвіллєвій діяльності дітей.

5.            Широке використання традиційних та впровадження інноваційних педагогічних технологій.

 

 

art_15

Напрямки роботи:

- пасивний відпочинок;

- розважальне дозвілля: прогулянки, І спортивні та видовищні шоу, відвідування І театрів, кінотеатрів, цирку, зоопарку, морські ' прогулянки, концертні програми, екскурсійні програми;

- пізнавальне дозвілля: хобі-центри, фільмотерапія, екофестивалі тощо;
- творче дозвілля: творчі майстерні, творчі студії (канзаші, орігамі, торцювання, квілінг, техніки нетрадиційного малювання, ручного ткацтва).

 

Очікуваний результат: 

- позитивний вплив дозвіллєвих заходів на емоційний стан дитини;
розвиток творчих здібностей;
реалізація комунікаційних потреб;
- навчання правилам і формам спільної роботи;
формування глядацької культури;
соціалізація особистості. 

 

blugrn  

ПРОЕКТ «Мій Всесвіт»

 

Колір: зелений                       

dosug

Напрямок: «Гуманістичний вимір освітньо-оздоровчої практики»

 

Мета: 

-  формування гармонійно розвиненої особистості. 

 

Завдання: 

-  створення умов для розвитку світогляду та національної свідомості;

-  формування у дітей адаптивної здатності до життя у динамічному, багатокультурному, поліконфесійному світі;

-  набуття дітьми навиків інноваційної діяльності;

-  розвиток навиків діалогу з носіями різних систем цінностей;

-  виховання релігійної та культурної толерантності;

-  розвиток екологічної грамотності;

-  розвиток економічної грамотності;

-  формування норм етичної поведінки відносно інших людей і відносно природи;

-  розвиток у дітей естетичного смаку;

-  формування критичного мислення;

-  створення сприятливої атмосфери для самореалізації дітей у різних напрямках та формах роботи.

 

Реалізація проекту передбачає: 

- різні види активності дітей: творчої, ігрової, пізнавальної, соціальної та інших;

- широке використання традиційних та інтерактивних методів навчання;

- створення максимально демократичної атмосфери для самостійних дій і творчості дітей.

 

Проект реалізується за наступними розділами: 

«Кришталеві джерела»: формування екологічної культури.

«У світі економіки»: формування економічної культури.

«Абетка моралі»: розвиток моральної свідомості.

«З Батьківщиною в серці»: національно-патріотичне виховання.

«Магія мистецтва»: розвиток естетичної свідомості. 

MH

 Очікуваний результат: 

Участь в проекті дозволить розвинути у дітей низку вмінь та навичок:

-  розвивати пізнавальні та комунікативні здібності для подальшої соціальної адаптації в сучасному світі;

-  критично аналізувати інформацію;

-  висловлювати, аргументувати, доводити власні погляди;

-  перебирати на себе відповідальність;

-  давати власну оцінку й формулювати власні судження;

-  робити вибір, відстоювати власну позицію;

-  брати участь у створенні й діяльності органів дитячого самоврядування та молодіжних організацій;

-  толерантної поведінки;

- розв'язання конфліктів;

-  прийняття індивідуальних і групових рішень;

-  здатності до критики й самокритики.

 

 grn

 


  Видання

  Творчість

  Проекти

  Гуртки

  Наші пісні

  Наші гості

 Газета

  Щоденник

  Вірші

  Фото

  Відео

  Відгуки