УДЦ «Молода гвардія»: Україна, м. Одеса,
вул. Миколаївська дорога, 172.
телефон (048) 755-92-61

Методичні видання

Освітньо - виховні програми:  організація оздоровлення та відпочинку  дітей

У цьому методичному виданні подаються рекомендації щодо складання освітньо-виховних  програм  для реалізації в закладах дитячого оздоровлення та відпочинку. Методичні рекомендації описують методику побудови освітньо-виховних програм, містять вимоги до структури, змісту, порядку оформлення програми та визначають поняття, що використовуються у сфері дитячої рекреації.

У виданні представлені освітньо-виховні програми, які розроблені та реалізуються в УДЦ «Молода гвардія». Додатки до освітньо-виховних  програм містять положення про спортивні змагання, ігри, конкурси та інше.

Методичні рекомендації адресовані методистам, культорганізаторам, вихователям, педагогам, що працюють у сфері дитячого оздоровлення та відпочинку.

   
Програмно-проектний підхід до організації освітньо-оздоровчого процесу в УДЦ «Молода гвардія»
Методичний  посібник  містить теоретичні положення та практичні рекомендації, які можуть бути використанні  організаторами дитячого оздоровлення та відпочинку в процесі  розробки тематичної зміни. У посібнику представлені освітньо-виховні програми та проекти,   сценарії  таборових справ, музично-театральних постанов, сюжетно-рольових ігор, ток-щоу, авторами яких є методисти та педагоги-організатори УДЦ «Молода гвардія».

Методичний посібник адресований методистам, культорганізаторам, вихователям, педагогам, що працюють у сфері дитячого оздоровлення та відпочинку.

   
Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика

У монографії розкриваються наукові розробки кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та співробітників психологічної служби УДЦ «Молода гвардія» в галузі рекреаційної психології дитинства. Розкриваються актуальні проблеми, механізми і закономірності відновлення психологічного здоров’я та особистісного розвитку дітей в умовах рекреації.


Розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів психологічних факультетів, а також психологів-науковців, практичних психологів та педагогів-організаторів, що працюють в дитячих оздоровчих закладах. 

   
Педагогічний інструментарій професійної  діяльності педагогічних кадрів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Навчально-методичний посібник «Практичний інструментарій професійної діяльності педагогічних кадрів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (з досвіду роботи ДП УДЦ «Молода гвардія»)  укладений відповідно до навчальної програми Школи педагога-організатора ДП УДЦ «Молода гвардія». Він містить лекційний матеріал, методичні рекомендації та практичні завдання, зокрема, методичні вказівки щодо здійснення педагогічного супроводу дитини, послідовної адресної  психологічної підтримки, основи комплексної підготовки та реалізації дозвіллєвих, освітньо-виховних та спортивно-оздоровчих заходів, методологічні засади, зміст і форми організації діяльності тимчасового дитячого колективу  в умовах рекреації тощо.

Матеріали, представлені в посібнику, адресовані слухачам Школи педагога-організатора, студентам і викладачам педагогічних навчальних закладів, працівникам сфери дитячого оздоровлення та відпочинку. 

   
Інтерактивні освітні технології в умовах позашкільної освіти: із досвіду роботи Українського дитячого центру «Молода гвардія»

У методичному посібнику представлено узагальнений досвід впровадження в педагогічну систему УДЦ «Молода гвардія» інтерактивних освітніх технологій: проектного навчання, методів театральної педагогіки, тренінгової форми навчання та технології форум-театру.

Матеріали, подані в посібнику, адресовані методистам, культорганізаторам, вихователям, педагогам, що працюють у сфері дитячого оздоровлення та відпочинку.

   
«Листівничок-витівничок»  для лідерів

Наочна форма викладення матеріалу  та зручна структура розробки допоможуть  організувати роботу лідера в тимчасовому дитячому  колективі.  Призначено для дітей та педагогів.

   
 Індивідуальна рейтингова карта педагога-організатора

Діагностика педагогічної діяльності та її оцінка – невід’ємна частина управління кадрами. «Індивідуальна рейтингова карта педагога-організатора»  містить  технологію  діагностики та  рейтингової оцінки професійної діяльності  педагога-організатора.    

   

  Видання

  Творчість

  Проекти

  Гуртки

  Наші пісні

  Наші гості

 Газета

  Щоденник

  Вірші

  Фото

  Відео

  Відгуки