УДЦ «Молода гвардія»: Україна, м. Одеса,
вул. Миколаївська дорога, 172.
телефон (048) 755-92-61

Програми

Протягом зміни у дитячому центрі дитина, окрім оздоровлення і відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів.

Освітньо-виховна діяльність – один із основних напрямків діяльності в Українському дитячому центрі «Молода гвардія».

Мета освітньо-виховної діяльності: забезпечення умов для розвитку  самосвідомості, розкриття внутрішнього потенціалу дитини, творчості, формування соціальних компетентностей.

 

Сьогодні у дитячому центрі реалізуються такі освітньо-виховні програми:

 

   
 «Різнобарвна Україна»  

Мета: забезпечення умов для розвитку культурної ідентичності та національної свідомості, формування світоглядних засад та ціннісних орієнтирів патріотизму.

Програма реалізується у трьох базових напрямках: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання.

Програма передбачає проведення фестивалів, ярмарок та кінолекторіїв, спортивно-патріотичних ігор та дебатів, роботу гуртків та спортивних секцій.

Актуальна для дітей різних вікових категорій: молодшої, середньої та старшої.

   
 «Територія успіху»  

Мета: формування економічних компетентностей дітей.

Діти отримують основи економічних знань, розвивають систему практичних навичок, які дозволяють  орієнтуватися в сучасному економічному просторі, дозволяють розуміти економічну ситуацію та фінансове життя суспільства.

Програма орієнтована на переможців міжнародних, всеукраїнських, міських, районних олімпіад, конкурсів, лідерів громадських об’єднань, учасників дитячих бізнес-шкіл, тимчасових дитячих об’єднань. В основі програми «Територія успіху»  – реалізація ділової гри «Бізнес-центр».

   
 «О.Л.І.М.П.»  

Програма  «О.Л.І.М.П.»  є особистісно орієнтовано.

Мета: формування та розвиток особистісних та соціальних компетентностей підростаючої особистості. В основі програми  –  п’ять взаємопов’язаних тематичних блоків: Оптимізм, Лідерство, Інтелект, Моральність, Потенціал. Назви блоків символічні, вони виражають ідею особистісного зростання та саморозвитку: позитивне світосприйняття як фактор успішної реалізації особистості; готовність виявляти лідерські якості; самовдосконалення; креативність; здатність до критичного мислення; комунікабельність та ін.

Програма включає дебатний турнір, форум-театр, конкурс проектів, сюжетно-рольову гру, тренінги та ін.

   
  «Енергія спорту»  

Мета: пропаганда фізичної культури та здорового способу життя, створення умов для залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом, підготовка до участі у спортивних змаганнях та заходах.

Програма включає різні заходи спортивного та туристичного спрямування: змагання, спортивні ігри, робота секцій, функціонування наметового містечка, смуги перешкод, робота з GPS-навігаторами, туристичні походи.

Комплексна програма «Енергія спорту» розроблена для реалізації в умовах оздоровлення і відпочинку.

   
 «В обіймах країни дитинства»  

Мета програми соціально-психологічного супроводу  – психологічна і соціокультурна реабілітація дітей, постраждалих внаслідок АТО, та дітей внутрішньо-переміщених осіб, сприяння процесам їхньої соціалізації шляхом включення у систему позитивних міжособистісних комунікацій.

Програма реалізується у трьох напрямках: психологічний супровід, педагогічний супровід, спортивно-оздоровча робота. Акцент програми на психологічному супроводі дозволяє забезпечити умови для психологічного та емоційного оздоровлення дітей, підняти рівень стресостійкості та надати оперативну допомогу у стресових і по стресових ситуаціях. Дозвіллєва програма та колективна творча діяльність сприяє соціокультурній реабілітації дітей.

   
 «Світ без обмежень»  

Мета програми соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами – створення умов для соціальної інтеграції та адаптації дітей з особливими потребами.

У межах програми реалізуються форми роботи, адаптовані до потреб дітей зазначеної категорії: мистецький фестиваль «Творчість дарує крила», форум-театр, тренінгові заняття, фільмотерапія, навчальні майданчики, гуртки, хобі-центри, спортивні секції та ін.

Важливим акцентом програми є інтеграція дітей з особливими потребами у середовище дітей-ровесників, забезпечуючи отримання досвіду життєдіяльності в колективі такими дітьми та формування почуття емпатії, толерантності та милосердя у інших членів колективу.

   
 «Кроки здоров’я»  

Мета програми – збереження і зміцнення здоров’я дітей у процесі їхнього відпочинку.

Програма реалізується у двох напрямках:

– збереження і зміцнення здоров’я дитини;

– формування здорового способу життя. 

 

Основні форми роботи спрямовані на освоєння дитиною певної системи знань, умінь, зразків поведінки, норм і правил проживання, які формують здоровий спосіб життя та зміцнення здоров’я через участь у різних оздоровчих заходах. У реалізації програми задіяні медичні працівники, педагоги та психологи.

   
 «Happy English»  

Програма розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку, які вивчають англійську мову з 1-го класу.

Мета програми – організація змістовного дозвілля та розвиток мовних компетенцій дітей шляхом занурення в англомовне середовище.

Реалізація програми спрямована на підвищення мовної компетенції дітей за допомогою усіх видів мовленнєвої діяльності в цікавій ігровій формі.


  Видання

  Творчість

  Проекти

  Гуртки

  Наші пісні

  Наші гості

 Газета

  Щоденник

  Вірші

  Фото

  Відео

  Відгуки