Школа педагога-організатора

 

Теоретичною підготовкою педагогічних працівників займаються педагогічні ВУЗИ та училища. Педагогічна діяльність в дитячому центрі має специфічні ознаки і потребує відповідної підготовки фахівців. З метою вирішення проблеми кадрового забезпечення у «Молодій гвардії» організована робота школи педагогів-організаторів (ШПО).

-  Школа педагогів-організаторів  працює в центрі щорічно у період з 14 по 28 травня, займаючись підготовкою педагогічних кадрів.

-  Слухачі школи – студенти педагогічних навчальних закладів України, як ВУЗів так і коледжів та училищ, які пройшли попередній відбір на місцях.

-  Метою  школи педагога-організатора є теоретична та практична підготовка педагогічних працівників до професійної діяльності  на посадах педагогів-організаторів.

 

     Головними завданнями для організаторів школи є:

 •  проведення курсу теоретичних і практичних занять з основ педагогічної майстерності в умовах дитячого центру,
 • забезпечення планомірного процесу оволодіння сучасними педагогічними та психологічними технологіями,
 • розширення досвіду  у вирішенні конфліктних, стресових, проблемних ситуаціях, що можуть виникнути в тимчасовому дитячому  колективі;
 • розвиток вмінь і навичок організації колективної, групової та індивідуальної діяльності,
 • формування професійних та особистісних  компетенцій, необхідних для   роботи в дитячому центрі,
 •  забезпечення умов для самореалізації та розкриття внутрішнього творчого потенціалу студентів,
 • формування позитивної мотивацію до майбутньої діяльності,
 • пропаганда збереження та примноження традицій, історії та найкращого досвіду УДЦ «Молода гвардія».

 

Навчальна програма школи складається з теоретичних та практичних занять:

 •   майстер-класи,
 •   лекції,
 •   бесіди,
 •   конкурси проектів,
 •   рольові ігри,
 •   відеолекторії,
 •   тренінгові заняття.

   

Серед умінь та навичок, якими зможе оволодіти учасник школи педагога-організатора, можемо виділити наступні:

 • *  конструктивні - розробка колективно-творчих справ, виховних заходів, ігор і т.д.;
 • *  організаторські - організація життєдіяльності у загоні, керування тимчасовим дитячим колективом, організація власної педагогічної діяльності, тощо;
 • *  комунікативні - наявність способів конструктивної взаємодії та спілкування з різними групами  дітей;
 • *  діагностичні - діагностика індивідуальних особливостей особистості, рівня розвитку тимчасового дитячого колективу і т.д.;
 • *  проективні - планування колективної і індивідуальної роботи з дітьми у загоні, визначення конкретних цілей і завдань, планування власної педагогічної діяльності;
 • *  аналітико-рефлексивні – аналіз педагогічних ситуацій, аналіз власної діяльності;
 • *  прикладні – оформлювальні, музичні, танцювальні, спортивні, тощо.

 

    Прогнозованим результатом школи стане:

 • *  вивчення особливостей функціонування УДЦ «Молода гвардія»;
 • *  розуміння суті професії педагога-організатора;
 • *  вміння супроводжувати діяльність загону і всі процеси колективу;
 • *  аналітичні вміння по вирішенню різних педагогічних ситуацій;
 • *  готовність до будь-яких проявів дитячої поведінки;
 • *  набуття організаторського досвіду та досвіду самореалізації;
 • *  удосконалення професійних якостей;
 • *  наявність перспектив професійної діяльності.

Практика показує, що такий метод підготовки педагогічних кадрів досить результативний. Студенти, які пройшли навчання в школі педагога-організатора мають хорошу практичну підготовку і вміло застосовують отримані знання в своїй професійній діяльності.


  Спілкування

  Здоров'я

  Екскурсії

  Творчі студії

  Наші пісні

  Дозвілля

 Спорт

  Щоденник

  Очима дітей

  Фото

  Відео

  Про нас