"Нова генерація"


У "Молодій гвардії" розроблена і впроваджується в роботу комплексна оздоровчо-освітня програма "Нова генерація".

Мета програми: 

 

Формування єдиного комплексу соціальних, педагогічних та психологічних заходів, які створюють сприятливі умови для розвитку та самореалізації дітей у період оздоровлення та відпочинку.

 

Основні програмні положення:

 

- інноваційний підхід до формування сучасної особистості;

- гуманістична направленість - розвиток індивідуальних здібностей дитини, розкриття її внутрішнього потенціалу;

- свобода саморозвитку;

- пріоритетність ігрових технологій в роботі з дітьми.

 

  Програма націлена на    

 

- формуванняконструктивно-критичного мислення, креативності, позитивного світосприйняття,

-  розвиток впевненості в собі, творчих здібностей,

- набуття комунікативних навичок, духовності, емпатії, навичок вирішення проблем, навичок колективної роботи, соціально-громадської активності, знань про фізичне та психічне здоров’я.

 

Шляхи реалізації програми.

 

Ідейні положення програми реалізуються в наступних проектах:
  «Здоровим бути модно»
  «Спорт для всіх»
  «Дитячий парламент»
  «Кожна дитина талановита»
  «Мій Всесвіт»
  «Крок на зустріч»

 


  Табори

  Здоров'я

  Екскурсії

  Творчі студії

  Е - Бібліотека

  Дозвілля

 Спорт

  Щоденник

  Очима дітей

  Фото

  Відео

  Про нас