Педагог-організатор – ключова фігура у виховному процесі

Педагогічний склад дитячого центру  – постійні та сезонні педагоги-організатори з вищою, або незакінченою вищою педагогічною освітою.

Набір сезонних педагогів проводиться на конкурсній основі серед студентів ряду педагогічних навчальних закладів України. Після відбору в університеті студенти проходять курс навчання у Всеукраїнській школі педагога-організатора (ШПО). ШПО націлена на теоретичну і практичну підготовку педагогів до професійної діяльності в умовах рекреації. Загальний стиль навчання – практико-орієнтований. 

Лекційні курси поєднуються з практичними заняттями, робочі зустрічі – з майстер-класами, групове та індивідуальне моделювання різних форм та напрямів освітньо-виховної роботи – з діловими навчальними іграми. Слухачі, які пройшли навчання в  ШПО, мають гарну практичну підготовку і вміло застосовують отриманні знання та навики у подальшій професійній діяльності.
Підвищення професійної майстерності постійно працюючих педагогів є імперативом кадрової політики центру. У «Молодій гвардії» створено єдину систему планомірних дій, спрямованих на професійне зростання педагогічних кадрів шляхом освоєння інновацій рекреаційної педагогіки і знайомства з новими напрямами та формами організації освітньо-оздоровчого процесу.

Серед комплексу таких заходів: конкурси педагогічної майстерності; розробка освітніх програм для тимчасового дитячого об’єднання, авторських проектів тематичних змін; фестивалі, навчально-практичні майстер-класи, семінари, презентації досвіду, конференції тощо.


  Спілкування

  Здоров'я

  Екскурсії

  Творчі студії

  Е - Бібліотека

  Дозвілля

 Спорт

  Щоденник

  Очима дітей

  Фото

  Відео

  Про нас