«Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства». V Міжнародна науково-практична конференція

14-15 вересня у дитячому центрі триває робота V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства».  Організатором конференції, спільно з УДЦ «Молода гвардія», є кафедра психології розвитку і соціальних соціально-гуманітарного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.  

 

 

До роботи у конференції долучилися понад 70 учених, серед яких – психологи, педагоги, медики, філософи, соціологи з різних міст України, Молдови, Польщі, Угорщини, Китаю та інших країн.

 

Розробка і реалізація наукового напрямку психологічних досліджень – «Рекреаційна психологія дитинства» є однією з основ діяльності УДЦ «Молода гвардія». Тісна  співпраця з кафедрою психології розвитку і соціальних комунікацій ПНПУ імені К.Д. Ушинського під керівництвом доктора психологічних наук, професора Симоненко С.Н. та за підтримки ректора університету імені К.Д. Ушинського академіка Чебикіна О.Я. має важливий соціальний ефект. Діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; безпритульні діти; діти-інваліди; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей), відпочиваючи в дитячому центрі, отримують доступну  кваліфіковану психологічну допомогу. Психологи центру здійснюють постійний психологічний супровід дітей-рекреантів, що передбачає діагностику, корекцію, реабілітацію та психологічне розвантаження.

 

Ці та інші інновації, що були впроваджені в УДЦ «Молода гвардія» протягом останніх десяти років, дозволили розширити методологічне підґрунтя освітньо-оздоровчої практики та  внесли нові акценти в діяльність сучасних дитячих рекреаційних закладів в цілому.  

 

Форум розпочався з доповідей співголів оргкомітету — генерального директора УДЦ «Молода гвардія»  Е. Б. Лебединського й завідувача кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Університету Ушинського, професора С.М. Симоненко.

 

У роботі конференції взяли участь такі відомі вчені, як професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри практичної психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького Т.С. Яценко, професор, дійсний член НАПН України, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України В. О. Моляко, доктор наук, завідувач кафедри психології Університету Педагогічного ім. Комісії Народної Освіти в Кракові (Польща) Рафал Амбраціов, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій Універистету Ушинського  І. М. Богданова, професор, завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. І. Власова, професор Державного університету імені Т. Г. Шевченка (Молдова, м. Тирасполь) А. В. Гоголєва, професор кафедри педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника З. С. Карпенко, доктор наук, декан педагогічного факультету Вищої Школи Банкової в Познані (відділення у Щеціні) Кокіел Анджей, професор кафедри психології і педагогіки факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова М. М.Марусинець, професор, завідувач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені І. Франка Л. П. Журавльова  та інші.

 

Продовженням пленарних засідань стала робота круглих столів та майстер-класів з демонстрацією авторських діагностичних, розвивальних і корекційних програм. («Психоаналіз з використанням репродукцій художніх картин» (Т. С. Яценко), «Розвиток самосвідомості та толерантності у підлітків з використанням павільйонних психологічних ігор» (К. Л. Мілютіна), «Терапевтичний ресурс синхроній та проекцій у психосоматичній грі «Шлях до філософського каменю» (Т. Б. Хомуленко) та ряд інших.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

 

_______________________________________________________________________________________________


  Метод-видання

  Виставки

  Проекти

  Гуртки

  Наші пісні

  Дозвілля

 Газета

  Щоденник

  Вірші

  Фото

  Відео

  Відгуки