УДЦ «Молода гвардія»: Україна, м. Одеса,
вул. Миколаївська дорога, 172.
З приводу путівок звертатися
за телефоном (048) 755-92-30

ДОДАТОК № 2

АНОТАЦІЯ ЩОДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ-ПРАКТИКУМІВ ТА ФЕСТИВАЛЕЙ МАЙСТЕР-КЛАСІВ І МЕТОДИЧНИХ КОНСТРУКТОРІВ

 

Мета: вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, підвищення їхньої фахової майстерності та пропагування впровадження інновацій у виховні системи рекреаційних закладів; підготовка педагогічних працівників до реалізації завдань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді

Завдання:

-  презентація та поширення кращого педагогічного досвіду УДЦ «Молода гвардія»;

-  підготовка педагогічних працівників до діяльності в рекреаційних закладах;

-  науково-методичне  та  інформаційне  забезпечення  дитячих закладів оздоровлення  та  відпочинку;

-  знайомство з вимогами та державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей;

-  впровадження інноваційних     підходів     до     організації оздоровлення та відпочинку дітей;

-  модернізація освітньо-оздоровчого процесу;

-  впровадження в практику перспективних освітніх моделей,

-  демонстрація авторських методик  роботи;

-  сприяння співпраці із закладами, установами, що працюють у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

Цільова аудиторія: виховники літніх оздоровчих таборів, співробітники різних типів закладів, задіяних у сфері організації дитячого відпочинку та оздоровлення, педагоги-організатори таборів, методисти позашкільних закладів, культорганізатори, директори оздоровчих таборів тощо.

Форми реалізації:

-         майстер-класи,

-         методичні конструктори,

-         інтерактивні лекторії,

-         презентації;

-         навчально-практичні ігри,

-         тренінги,

-         конкурси проектів,

-         консультаційні секції,

-                    літературної ярмарки, де організаторами буде  запропонований ряд навчально-методичних та інформаційних посібників.

Принципи організації:

-   системний підхід в організації навчання; переважання практико-орієнтованих форм і методів навчання над теоретичними;

-   індивідуальний і особистісно-орієнтований підходи в навчанні, творчий підхід до організації освітнього процесу;

-   проблемне навчання (постановка проблемних завдань і створення ситуацій, що спонукають до самостійного пошуку шляхів їх вирішення);

-   технологічність (оволодіння слухачами конкретними алгоритмами діяльності в дитячому оздоровчому закладі та єдність виховання і самовиховання); 

-   відкритість діяльності. 

 

Очікуваний результат:

Взявши  участь у семінарах, відвідуючи майстер класи та методичні конструктори тощо, співробітники дитячих оздоровчих закладів мають можливість:

-  дізнатися про найоптимальніші схеми проектування оздоровчо-виховного процесу;

-  познайомитися з новітніми методиками та формами організації освітньо-оздоровчого процесу;

-  розширити досвід в організаційному і нормативному забезпеченню роботи табору;

-  вдосконалити процес підготовки та проведення освітньо-виховних заходів в умовах оздоровлення і відпочинку;

-  освоїти інновації педагогічного супроводу тимчасового дитячого колективу, актуальних для дитячої рекреації;

-  освоїти інтерактивні форми роботи з дітьми, підлітками, виховниками;

-  поповнити професійний багаж ігровими технологіями та прийомами;

-  отримати ряд методичних рекомендацій із впровадження тематичних цільових програм;

-  апробувати способи організації дитячого самоврядування,

-  освоїти прийоми спонукання дітей до життєтворчості та способи фіксації індивідуального росту підростаючої особистості.

На заключному етапі передбачений зворотний зв'язок, адже учасники мають показати результати участі через розробку проектів, презентацій, методик тощо. Крім того, учасники разом з організаторами навчальних заходів збирають власну педагогічну скарбничку, що включає сценарні розробки освітньо-виховних заходів, інформаційні карти освітньо-оздоровчих програм, ігротеку за рубриками «ігри на знайомство», «ігри на згуртування», «ігри на виявлення лідерських якостей», «пісенно-ігрові анімації»,  «розважальні ігри», «ігри в колі» та інші інформаційні та методичні матеріали за темами,  включеними у програму семінарів чи фестивалів та темами, які цікавитимуть самих учасників.

По завершенню програми при підведенні підсумків передбачене вручення учасникам сертифікатів.


  Метод-видання

  Виставки

  Проекти

  Гуртки

  Наші пісні

  Дозвілля

 Газета

  Щоденник

  Вірші

  Фото

  Відео

  Відгуки