Господарська діяльність

Річний план закупівель Державного підприємства

"Український дитячий центр "Молода гвардія"; 33636307

 

Річний план закупівель на 2015 рік  

Річний план закупівель на 2015 рік (зміни)  

Річний план закупівель на 2015 рік (зміни 2)   

Річний план закупівель на 2015 рік (зміни 3)   

Річний план закупівель на 2015 рік (зміни 4)  

Річний план закупівель на 2015 рік (зміни 5)  

Річний план закупівель на 2016 рік  

Річний план закупівель на 2016 рік (зміни)   

Річний план закупівель на 2016 рік (зміни 2)   

Річний план закупівель на 2016 рік (зміни 3)   

 Фінансова звітність

 

2014 рік

 

Звіт про фінансовий стан (1). 

Звіт про фінансовий стан (2). 

Звіт про сукупний дохід (1). 

Звіт про сукупний дохід (2). 

Звіт про рух грошових коштів (1). 

Звіт про рух грошових коштів (2). 

Звіт про власний капітал (1). 

Звіт про власний капітал (2). 

Примітки до річної фінансової звітності (1). 

Примітки до річної фінансової звітності (2). 

Примітки до річної фінансової звітності (3). 

Примітки до річної фінансової звітності (4). 

Примітки до річної фінансової звітності (5). 

Примітки до річної фінансової звітності (6). 

Примітки до річної фінансової звітності (7). 

Примітки до річної фінансової звітності (8). 

Примітки до річної фінансової звітності (9). 

Примітки до річної фінансової звітності (10). 

 

2013 рік

 

Звіт про фінансовий стан (1). 

Звіт про фінансовий стан (2). 

Звіт про сукупний дохід (1). 

Звіт про сукупний дохід (2). 

Звіт про рух грошових коштів (1). 

Звіт про рух грошових коштів (2).

 Звіт про власний капітал (1). 

Звіт про власний капітал (2). 

Примітки до річної фінансової звітності (1). 

Примітки до річної фінансової звітності (2). 

Примітки до річної фінансової звітності (3). 

Примітки до річної фінансової звітності (4). 

Примітки до річної фінансової звітності (5). 

Примітки до річної фінансової звітності (6). 

Примітки до річної фінансової звітності (7). 

Примітки до річної фінансової звітності (8). 

Примітки до річної фінансової звітності (9). 

Примітки до річної фінансової звітності (10). 

 

Інформаційна довідка про господарчу діяльність за 2014р.

 

Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» є найбільшим в країні державним підприємством, створеним з метою оздоровлення і відпочинку дітей,  які потребують особливої уваги та підтримки. Органом управління дитячого центру є Міністерство соціальної політики України.

Основним замовником послуг оздоровлення і відпочинку дітей є держава. Згідно Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування  дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» від 03.02.2009 року № 906-VI  та на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти 100 відсотків путівок дитячого центру викуповує   Міністерство соціальної політики України.

Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» оздоровча зміна в дитячому центрі становить 21 день. Вартість путівки  за 2014 рік складає 4890,48 грн. або 232,88 грн. за один ліжко-день перебування.

Протягом року в дитячому центрі на оздоровленні знаходяться 11200 дітей соціальних категорій.  Під час оздоровлення дітям надається комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного та спортивного характерів, що спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я  дітей. Також в літній період на умовах денного перебування оздоровлюються діти терміном на 18 днів зі спланованою дозвіллєвою та екскурсійною програмою відпочинку. Це дає можливість підвищити дохідність та прибутковість підприємства.

З метою професійного зростання педагогів-організаторів дитячим центром проведено школу педагога – організатора, на якій проходить теоретична та практична підготовка педагогічних працівників до професійної діяльності на посадах педагогів-організаторів в УДЦ «Молода гвардія», що водночас вирішує проблему кадрового забезпечення.

Восени відбулася III Міжнародна науково-практична конференція. Проведено роботу за різними напрямками, необхідними для  дитячих оздоровчих закладів.

 Розпочато реалізацію програми особистісного розвитку О.Л.І.М.П., оновлено та систематизовано комплексну освітньо - оздоровчу програму «Нова генерація». Активно працює психологічна служба дитячого центру, яка здійснює постійний психологічний супровід дітей, що передбачає діагностику, корекцію, реабілітацію та психологічне розвантаження. Також започатковано новий напрямок наукових досліджень - «рекреаційна психологія дитинства».        

Крім того, в дитячому центрі в літній період проведено Міжнародний фестиваль «Всі ми діти твої, Україно».

Всі ці заходи спрямовані на підвищення дохідності та прибутковості підприємства.

Загальна чисельність штатних працівників дитячого центру налічує    458 осіб. Загальний фонд оплати праці підприємства за рік складає 17 244,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата по підприємству становить ,00 грн.  Заборгованості по заробітній платі та з податків не має.  

 За результатами діяльності звітного періоду залучено кошти на

покращення умов перебування дітей, поновлено матеріально – технічну базу, збільшено активи підприємства та здійснено поточні і капітальні ремонти будівель, споруд.

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «МДЦ «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» податковий період становить один рік.

Прибутковість підприємства визначена на підставі фінансового результату, отриманого від інших операційних доходів. За  підсумками  року прибуток підприємства становить 425,0 тис. грн., який спрямовано на розвиток виробництва у сумі 170,0 тис. грн.. та на формування фонду матеріального заохочення у сумі 255,0 тис. грн.

Згідно ст..154.4 розділу III Податкового Кодексу України звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і Український дитячий центр «Молода гвардія» від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей. Нарахований прибуток від провадження іншої діяльності становить 63,0 тис. грн. та сплачено протягом поточного року.

Згідно ст. 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» не спрямовує частину чистого прибутку до Державного бюджету України.

 

 


  Спілкування

  Виставки

  Проекти

  Творчі студії

  Наші пісні

  Дозвілля

 Дитяча газета

  Щоденник

  Вірші

  Фото

  Відео

  Відгуки